Benelux Winner Titels in Nederland, België en Luxemburg

Benelux WinnerVanaf augustus 2014 zullen er nieuwe titels te behalen zijn: Benelux Winner, Benelux Jeugd Winner, Benelux Veteranen Winner en de drielandentitels Benelux Champion, Benelux Junior Champion, Benelux Veteran Champion.

Deze titels kunnen vanaf augustus 2014 in drie landen worden behaald, namelijk in België, Luxemburg en Nederland. In deze landen zal ieder jaar 1 Benelux Winner show worden gehouden waar deze titels te behalen zijn.

In Nederland zal de Raad van Beheer ieder jaar de Benelux Winner Show toekennen aan een andere tentoonstelling organiserende vereniging. Dit houdt in dat de Benelux Winnershow ieder jaar zal rouleren. Dit jaar heeft de Raad van Beheer de Benelux Winner show toegekend aan de Stichting Hondententoonstelling Rotterdam.

De allereerste Benelux Winner Show wordt gehouden in Luxemburg op 30 en 31 augustus 2014. Gevolgd door de Benelux Winner Show in Nederland, welke op 6 en 7 september 2014 plaats vindt in Rotterdam.

In België zal de eerste Benelux Winner Show worden gehouden in Brussel op 6 en 7 december 2014.

Hoe kom je in aanmerking voor deze Benelux titels

De Raad van Beheer heeft de criteria voor het behalen van de verschillende Benelux Winner titels gepubliceerd in het nieuwe Kynologisch Reglement (KR) in artikel Artikel IV.46A en in Artikel IV.47A

Deze criteria kun je hieronder nalezen.

De titels Benelux Champion, Benelux Junior Champion, Benelux Veteran Champion:

Artikel IV.46A

1. De titel “Benelux Champion” wordt toegekend aan de hond die drie Benelux Winner titels heeft behaald, mits

a. deze prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg onder ten minste drie verschillende Keurmeesters; en

b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ngeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.

2. De titel “Benelux Junior Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd Winner titels heeft behaald, mits

a. deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxenburg; en

b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.

3. De titel “Benelux Veteran Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Veteraan Winner titels heeft behaald, mits

a. deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxenburg; en b. de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of

c. de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.

4. Voor de conform lid 1 t/m 3 toegekende Benelux kampioenschapsprijzen stelt de Raad van Beheer een diploma beschikbaar en ontvangt de aanvrager vervolgens een factuur voor het aangevraagde diploma. Het bedrag van het diploma en de betalingstermijn is bepaald in het tarievenbesluit van de Raad van Beheer.

De titels Benelux Winner, Benelux Jeugd Winner, Benelux Veteranen Winner:

Artikel IV.47A

1. De titel “Benelux Winner”, onderscheidenlijk “Benelux Winner”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu, onderscheidenlijk teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling als beste reu, onderscheidenlijk teef, van het Ras of de Variëteitsgroep is aangewezen, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

2. De titel “Benelux Jeugd Winner”, onderscheidenlijk “Benelux Jeugd Winner”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Jeugdklasse als nummer 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

3. De titel “Benelux Veteranen Winner”, onderscheidenlijk “Benelux Veteranen Winner”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu, onderscheidenlijk de teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer in 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

4. Voor de conform lid 1 t/m 3 toegekende Benelux Winner titels stelt de Raad van Beheer een diploma beschikbaar en ontvangt de aanvrager vervolgens een factuur voor het aangevraagde diploma. Het bedrag van het diploma en de betalingstermijn is bepaald in het tarievenbesluit van de Raad van Beheer.