Honden chippen is verplicht vanaf 2012

Het is eindelijk officieel, alle honden die vanaf 2012 worden geboren, moeten verplicht gechipt worden. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), waar het chippen van honden verplicht wordt gesteld om misstanden in de hondenfokkerij en –handel tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren.

Welzijn van de honden

Er zijn verschillende problemen die het welzijn van honden bedreigen. Zo zijn er honden die worden achtergelaten, mishandeld of verwaarloosd worden door hun eigenaar.

Ook vinden er misstanden in de fokkerij plaats, zoals hondenfokkers die zich niet aan de regels houden en geïmporteerde buitenlandse honden zonder de juiste vaccinaties of honden die geen herkenbare afkomst hebben.

Om deze problemen beter te kunnen aanpakken, moet de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald en dat kan als de honden gechipt en geregistreerd zijn.

Besluit vanaf voorjaar 2012 in werking

Het besluit gaat in het voorjaar van 2012 in werking en verplicht elke eigenaar om zijn hond binnen zeven weken te chippen. De eigenaar moet daarna een aantal gegevens registeren, zoals zijn naam, adres en woonplaats. De gegevens van degene die de hond voorziet van een chip moeten ook worden geregistreerd.

Alle gegevens komen in een databank

Alle gegevens komen in databanken te staan die worden aangewezen door de minister van EL&I en worden aan het ministerie van EL&I beschikbaar gesteld. Per jaar zullen naar schatting zo’n 100.000 puppies worden gechipt.

Met de gegevens kunnen toezichthouders goed bekijken of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een achtergelaten, mishandelde of verwaarloosde hond kan met de chip de eigen opgespoord worden.