Behendigheid (Agility)

behendigheidBehendigheid is een sport die ooit als spel met hoge plezierfactor voor zowel begeleider als hond begonnen is. Het hoge “fun”-gehalte van deze sport is voor iedereen, die wel eens een wedstrijd gezien heeft, glashelder.

In de behendigheid wordt de hond geacht om op aanwijzingen van de begeleider in een bepaalde volgorde een aantal hindernissen / toestellen te nemen. Dit dient het liefst foutloos te gebeuren en in een zo hoog mogelijk tempo. Een getrainde hond is hier volgaarne toe bereid en het is de begeleider, in het vervolg handler genoemd, die alles in goede banen dient te leiden. Hij / zij dient het parcours (de hindernissen in de juiste volgorde) te verkennen en hierbij:

1. De looplijnen van de hond in te schatten.
2. De eigen looplijnen zo te kiezen dat hij/zij op elk moment contact kan houden met de hond, zonder de hond daarbij te remmen of te hinderen.
3. De valkuilen en moeilijke punten in het parcours te ontdekken en daarvoor passende oplossingen te bedenken.

Vervolgens dient de handler de hond op een correcte wijze over het parcours te loodsen met zowel verbale als non-verbale (lichaamstaal) commando’s, ook al bouwt de hond een voorsprong op. De positie die de handler inneemt ten opzichte van de hond is daarbij steeds van cruciaal belang. Dit alles vergt veel van de timing van de handler.Het is niet verwonderlijk dat er op wedstrijdniveau af en toe wat verkeerd gaat waardoor er fouten gemaakt worden, of de combinatie zelfs een diskwalificatie krijgt. In de behendigheid is er dan bijna altijd sprake van een misser van de handler, die de hond niet, of niet tijdig genoeg, heeft duidelijk weten te maken wat er van hem / haar verwacht werd. Vanaf maart tot oktober zijn er nagenoeg elk weekeinde wedstrijden, inclusief wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap en Wereld Kampioenschap.

Binnen de behendigheid worden verreweg de meeste wedstrijden georganiseerd onder auspiciën. In de behendigheidwedstrijdsport kent men een indeling in een aantal klassen A, B1, B2 (alleen voor Large) en C, en Veteranen, waarbij in de A-klasse de nieuwkomers lopen en de C-klasse de top van Nederland herbergt. Bovendien worden binnen elke klasse de honden ingedeeld in 3 hoogtes: Small, Medium en Large. De diverse hoogtes worden strikt gescheiden gehouden, we kennen dus een NK Small, NK Midi, NK Large. Om wedstrijden te kunnen lopen dient er eerst een werkboekje (rasloze honden) of hondenlogboek (rashonden) aangevraagd te worden; vervolgens kan dan een licentie aangevraagd worden bij Cynophilia en/of de FHN. De behendigheid heeft als wedstrijdsport de afgelopen jaren een grote groei laten zien qua deelnemersaantal en qua niveau.