Kwalificaties op een hondenshow

Elk keurrapport wordt afgesloten met een kwalificatie. De keurmeester heeft op grond van het Kynologisch Reglement vier mogelijkheden: uitmuntend, zeer goed, goed, en matig. Een vijfde mogelijkheid is echter ook toepasbaar, de keurmeester kan een hond ook diskwalificeren.

Kwalificaties hondenshow

Uitmuntend (U)
De kwalificatie “uitmuntend” is voor honden die in zo sterke mate aan de rasstandaard voldoen dat een geringe afwijking of kleine fout het ideaalbeeld niet stoort. Deze honden hebben de kwaliteit om in aanmerking te komen voor een kampioenschapsprijs.

Zeer Goed (ZG)
De kwalificatie “zeer goed” is voor honden die over het algemeen aan de rasstandaard voldoen, echter heeft de hond enkele onvolkomenheid die het ideaalbeeld van het ras verstoort, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “uitmuntend”.

Goed (G)
De kwalificatie “goed” is voor honden die aan de rasstandaard voldoen, maar verschillende afwijkingen hebben die het ideale rasbeeld verstoren of een ernstige fout vertonen, waardoor zij niet in aanmerkingen komen voor de kwalificatie “zeer goed”.

Matig (M)
De kwalificatie “matig” is voor honden die in geringe mate aan de rasstandaard voldoen of een zeer ernstige fout vertonen, waardoor een hogere kwalificatie niet gegeven kan worden.

Diskwalificatie
Honden die niet aan de rasstandaard voldoen of een in de rasstandaard genoemde diskwalificerende fout vertonen, komen niet voor een kwalificatie in aanmerking komt.

Kwalificatie voor baby- en puppyklasse

Voor honden in de baby- of puppyklasse gelden andere kwalificaties. Omdat jonge honden nog groeien en erg kunnen veranderen kunnen deze geen kampioensprijs winnen. De kwalificaties voor baby’s en puppies zijn:
Veel Belovend (VB)
De kwalificatie “veel belovend” is voor puppies die aan de standaarden voor zijn leeftijd voldoen en waarvan verwacht wordt dat hij goed aan de rasstandaard voldoet als hij volwassen is. Deze puppies kunnen uitgroeien tot kampioenen.

Belovend (B)
De kwalificatie “belovend” is voor puppies die over het algemeen voldoen aan de standaarden voor zijn leeftijd, maar toch al enkele fouten vertonen.

Weinig Belovend (WB)
De kwalificatie “weinig belovend” is voor puppies die in geringe mate aan de standaard voor zijn leeftijd voldoen of al meerdere fouten vertonen.