Honden chippen gaat verplicht worden

Vanaf 1 januari 2011 word het verplicht voor eigenaren van honden om hun hond te laten chippen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een Nota voor Dierenwelzijn opgesteld, waar het chippen van honden verplicht word gesteld. De nota is samen met de Agenda Diergezondheid en het voorstel wet Dieren, onderdeel van het ‘drieluik’ dieren. De wet is reeds goedgekeurd door de Tweede Kamer, en het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven in de zomer van 2011 te willen gaan beginnen met het verplicht chippen, de streefdatum blijft 1 januari 2011.

Dierenwelzijn

Het doel van deze wet en het chippen van alle honden moet men beter in staat stellen dierenwelzijnproblemen tegen te gaan, of helemaal te verhelpen. Onder andere de vermissing, mishandeling en verwaarlozing van honden zou moeten worden tegengegaan. Ook problemen met zwerfhonden en malafide handel in honden zouden eenvoudiger opgelost moeten kunnen worden.
Het ministerie van EL&I heeft wel enkele eisen gesteld aan de maatregel. Zo wil men voorkomen dat er een enorme berg aan administratie ontstaat doordat er enkele omslachtige aspecten aan vast zitten. Ook heeft het ministerie aangegeven dat men de kosten zo laag mogelijk wil houden, ook voor hondenbezitters.

Vergoeding

Om mensen tegemoet te komen hebben enkele verzekeraars al toezeggingen gedaan. Bij de meeste verzekeraars zal dit inhouden dat houders van een huisdierverzekering de kosten gedeeltelijk of helemaal terug kunnen vragen. Kijk dus goed bij uw verzekeraar of u de kosten ook terug kunt vorderen!

Recentelijk is bekend geworden dat de plannen voor de wet wat veranderd zijn. Volgens de website van het ministerie is
de streefdatum nog steeds 1 januari, maar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatsecretaris aangegeven in de zomer van 2011 te willen gaan beginnen met het verplicht chippen.