IPO (pakwerk)

I.P.O. staat voor Internationale Prüfungs Ordnung.
Zoals de naam al doet vermoeden, is deze hondensport afkomstig uit Duitsland. In Nederland was deze tak van hondensport eerder alleen voorbehouden aan enkele rasverenigingen. Na oprichting van de Nederlandse Bond voor Gebruikshonden (N.B.G.) werd deze tak van sport eindelijk ook toegankelijk voor niet rashonden. Voor deelname aan deze sport zijn de zogenaamde ‘werkhonden’ het meest geschikt. Hieronder vallen o.a. de Duitse- en Mechelse Herder, de Doberman, de Rotweiler, de Boxer etc.
De I.P.O. cursus bevat drie onderdelen, te weten: Speuren, Appèl en het meest bekende, het Manwerk. U dient uw hond bij deze oefeningen op sportieve wijze voor te brengen en uw hond moet alles vrolijk uitvoeren.

Onderdeel Speuren
Bij het speuren dient uw hond een door u of een vreemde uitgelopen spoor precies te volgen, om zo enkele voorwerpen, welke op dit spoor liggen, te vinden. Hierbij loopt u als geleider op ongeveer 10 meter recht achter uw hond. De voorwerpen mag uw hond naar u toe brengen of uw hond moet de plaats aangeven waar ze liggen.
Het parcours is afhankelijk van het niveau 350 tot 600 passen lang en het spoor is tussen de 20 en 60 minuten oud.

Onderdeel Appèl
Dit gedeelte bestaat uit meerdere oefeningen, zoals het los ‘volgen’ en ‘vooruitsturen’. Ook hier dient uw hond netjes, maar ook vooral vrolijk alle oefeningen uit te voeren. Uw hond dient kort naast u te lopen en hij mag niet snuffelen. Bij het vooruitsturen dient uw hond minimaal 25 passen in een rechte lijn vooruit te lopen en daarna op commando gaan liggen. Ook dient uw hond op commando te gaan zitten of liggen, waarbij u gewoon doorloopt.
Verder dient uw hond een voorwerp op te halen, dat eerder door u is weggegooid. Uiteraard dient ook deze oefening weer netjes te worden uitgevoerd, wat betekent, dat de hond niet op het voorwerp mag bijten.

Onderdeel Manwerk (pakwerk)
Het manwerk wordt vaak als het meest spectaculaire gedeelte van het I.P.O.programma gezien. Het is natuurlijk ook een overweldigend gezicht om honden met het manwerk bezig te zien, toch is het appèl bij dit onderdeel het belangrijkst. Alleen een goed luisterende hond zal namelijk punten kunnen scoren. Vergeet niet dat een niet goed luisterende hond gevaarlijk zou kunnen zijn! Bij het manwerk is de rode draad, dat de hond op commando de pakwerker zelfstandig staande houdt. Zo moet de hond tot maximaal 6 ‘verstekken’ (schuttingen) inspecteren, waar de pakwerker, zonder gezien te worden, zich kan verstoppen voor de hond. Als de hond de pakwerker gevonden heeft, moet hij, zonder deze aan te raken, beletten dat deze kan vluchten. Tevens moet hij door te blaffen, zijn geleider vertellen dat hij de pakwerker gevonden heeft.

Hierna zal de pakwerker op een nieuw positie de vlucht inzetten, waarna de hond deze vlucht dient te verijdelen. Nu moet de hond op het moment dat de pakwerker stilstaat, op commando van de geleider loslaten. Hierna komt er nog een schijn ‘aanval’ op de hond van zowel een korte als een lange afstand, waarbij de hond deze schijn ‘aanvallen’ zal moeten opvangen.
Tot slot zal de geleider samen met zijn hond de pakwerker van het veld afvoeren.

Doelstelling I.P.O. is een vorm van hondentraining, waarbij de hond zonder aarzelen een pakwerker staande moet kunnen houden. Echter, een politiehond zal uiteindelijk in echt gevaarlijke situaties verzeild raken en onze I.P.O. honden alleen met, laten we zeggen, toneelspel.
Onze honden zijn primaire gezelschapsdieren en moeten sociaal kunnen blijven omgaan met gezinsleden als kinderen en andere dieren.

‘Gevaarlijke honden’
Het is niet de bedoeling van I.P.O. training om uw hond ‘gevaarlijk’ te maken. Het gaat hier om een Hondensport, waarbij alleen dat wat al in de hond zit aan potentieel, gecontroleerd wordt gebruikt. Een goed afgerichte I.P.O. hond is vaak betrouwbaarder dan een niet I.P.O. getrainde hond, daar deze eerste zijn agressie weet te reguleren. De meeste ‘probleemhonden’ waarover we in de media lezen zijn dan ook honden van ‘bazen’ die geen enkele kynologische kennis bezitten!
Reeds vanaf de start met deze sport worden beginners door ervaren instructeurs begeleid zodat ook zij op een correcte wijze met hun hond om zullen gaan.

Bijtende honden
De honden bijten bij I.P.O. alleen op commando van de geleider en zijn hierbij zelfverzekerd. Er is dus geen sprake van dominante agressie en zeker niet van angstbijters. Dit maakt van hen betrouwbare en vooral lieve honden. Werkhonden zijn gefokt om mee te werken en zijn geen honden om werkeloos in huis te zitten.
Als u een werkhond heeft, ga er dan ook mee aan het werk.